Welkom

IPO Kortrijk staat voor Internaat met Permanente Openstelling Kortrijk.

Met onze organisatie bieden wij ondersteuning aan kinderen en jongeren met een uiteenlopend profiel qua sociaal-economische achtergronden en ondersteuningsnoden (al dan niet door een beperking). Deze kinderen en jongeren zijn gelijk in hun opvangnoden, maar hun bijkomende noden verschillen vaak grondig. Om hieraan tegemoet te komen kiezen wij voor een goed gestructureerde werking met een professioneel team dat cliëntgericht te werk gaat. Wij vinden het van belang om onze werking goed af te stemmen op deze van het internaat en de school om zo de nodige continuïteit te garanderen. 

IPO Kortrijk beschikt over 30 bedden die verdeeld zijn over 3 leefgroepen: Villa, Duplex en Loft.