q Duplex – GO! IPO Pottelberg Kortrijk

Duplex

De duplex is een leefgroep  waar momenteel 10 jongens tussen de 8 en de 18 jaar verblijven met elk hun eigen problematiek. 

Team/Begeleiders Duplex  

  • De begeleiding van deze jongeren binnen de leefgroep gebeurt door een team van  9 opvoeders. Er is een team van 3 opvoeders dat tijdens schooldagen werkt, waarvan er iedere dag 2 op dienst zijn en een team van 6 opvoeders dat tijdens de weekends en vakanties werkt, waarvan er ook telkens 2 op dienst zijn.   
  • Om het  voor de kinderen aangenaam en voorspelbaar te maken, wordt er gebruik gemaakt van een visueel bord waarop, door middel van foto’s, aangeduid staat wie op welk moment werkt.
  • De medische opvolging gebeurt door de 2 verpleegsters van het IPO.

Doelstellingen  

Zoals omschreven in de missie, willen we komen tot een maximale ontplooiing van de totale persoonlijkheid van elk kind opdat zij na hun verblijf klaar zijn om te functioneren in onze maatschappij. Om dit te realiseren leggen wij binnen de leefgroepwerking de focus op:  

Ontwikkelingsbevorderend werken door:  

  • Een gestructureerde werking met duidelijke leefregels en afspraken.  
  • Een autoritatieve aanpak. 
  • Het creëren van een huiselijke, gezellige sfeer. 
  • Het uitstippelen van een individueel zorgtraject op maat  a.d.h.v.  een Individueel HandelingsPlan, opgemaakt en opgevolgd door de IB en  de leefgroepverantwoordelijke. 
  • Het aanbieden van zinvolle en gevarieerde vrijetijdsbesteding. 
  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid via een zelf uitgewerkt fase- en beloningssysteem  ( SELFIE – Project).