q Villa – GO! IPO Pottelberg Kortrijk

Villa

De Villa is een gemengde leefgroep waarbinnen de leeftijd sterk kan variëren. 
Het zijn jongere kinderen of mentaal zwakkere kinderen, die een grotere nood aan ondersteuning hebben. 
De kinderen lopen school in het MPI, De Vlier in Geluwe, Open Groene Marke of de campus Athena Ter Bruyninge (OV1). 

Team/begeleiders  

De begeleiding van deze jongeren binnen de leefgroep gebeurt door een team van  9 opvoeders. Er is een team van 3 opvoeders dat tijdens schooldagen werkt, waarvan er iedere dag 2 op dienst zijn en een team van 6 opvoeders dat tijdens de weekends en vakanties werkt, waarvan er ook telkens 2 op dienst zijn.   Om het  voor de kinderen aangenaam en voorspelbaar te maken, wordt er gebruikgemaakt van een visueel bord waarop, door middel van foto’s, aangeduid staat wie op welk moment werkt.   
Elk kind binnen De Villa heeft ook 2 individuele begeleiders ; een IB voor de schoolvrije dagen en een IB voor de schooldagen. 

De medische opvolging gebeurt door de 2 verpleegsters van het IPO. Indien nodig gebeurt dit in overleg met de verpleegkundigen van de desbetreffende dagschool. Voor de eigen dagschool zijn er onderlinge afspraken tussen de verpleegkundigen. 

Doelstellingen 

Zoals omschreven in de missie, willen we komen tot een maximale ontplooiing van de totale persoonlijkheid van elk kind opdat zij na hun verblijf klaar zijn om te functioneren in onze maatschappij. Om dit te realiseren leggen wij binnen de leefgroepwerking de focus op:   

Ontwikkelingsbevorderend werken door:     

  • Een gestructureerde werking met duidelijke leefregels en afspraken.   
  • Het creëren van een huiselijke, gezellige sfeer, met de nadruk op een positieve en alledaagse leefomgeving. Voorts trachten we het kind zoveel mogelijk kansen te bieden zodat het zich op een veilige manier maximaal kan ontplooien.  
  • Aan de hand van het smiley-project worden de kinderen permanent geëvalueerd op vlak van hun gedrag. Via groene en rode smileys kunnen ze op het bord zien hoe ze zich gedragen hebben in de ochtend, middag en avond. Wanneer de hele groep een goede dag achter de rug heeft, er werden geen rode smileys uitgehangen, kan er een gezamenlijke beloning worden gegeven.
  • Streven naar een goede samenwerking tussen begeleider-kind-ouders-school en externe partners.