q Loft – GO! IPO Pottelberg Kortrijk

Loft

De LOFT is een leefgroep waar momenteel 10 meisjes  tussen de 6 en 18 jaarverblijven elk met hun eigen problematiek. 
De meisjes lopen school in het MPI, Futura Geluwe, Open Groene Marke en de campussen Athena Ter Bruyninge, Pottelberg en Drie Hofsteden. 

Team/begeleiders  

De begeleiding van deze jongeren binnen de leefgroep gebeurt door een team van  9 opvoeders. Er is een team van 3 opvoeders dat tijdens schooldagen werkt, waarvan er iedere dag 2 op dienst zijn en een team van 6 opvoeders dat tijdens de weekends en vakanties werkt, waarvan er ook telkens 2 op dienst zijn.    
Om het  voor de kinderen aangenaam en voorspelbaar te maken, wordt er gebruik gemaakt van een visueel bord waarop, door middel van foto’s, aangeduid staat wie op welk moment werkt.   

De medische opvolging gebeurt door de 2 verpleegkundigen van het IPO. Indien nodig gebeurt dit in overleg met de verpleegkundigen van de desbetreffende dagschool. Voor de eigen dagschool zijn er onderlinge afspraken tussen de verpleegkundigen. 

Doelstellingen 

Zoals omschreven in de missie, willen we komen tot een maximale ontplooiing van de totale persoonlijkheid van elk kind opdat zij na hun verblijf klaar zijn om te functioneren in onze maatschappij. Om dit te realiseren leggen wij binnen de leefgroepwerking de focus op:   

Ontwikkelingsbevorderendwerken:   

  • Een gestructureerde werking met duidelijke leefregels en afspraken.   
  • Het creëren van een huiselijke, gezellige sfeer die zoveel als mogelijk thuis vervangend is. Dit wil zeggen dat we trachten het kind zoveel mogelijk kansen te bieden zodat het zich op een veilige manier maximaal kan ontplooien. De kinderen krijgen de kans om zich aan te sluiten bij een sportclub, een academie, een dansclub, op boodschappen gaan, … Er is dus aandacht voor het aanbieden van zinvolle en gevarieerde vrijetijdsbesteding 
  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid via een zelf uitgewerkt fase- en beloningssysteem  ( SELFIE – Project).   
  • Streven naar  naar een goede samenwerking tussen begeleider-kind-ouders-school en externe partners.