q Klachten – GO! IPO Pottelberg Kortrijk

Klachten

Wanneer u klachten hebt over de werking van het IPO kunt via deze link een klachtenfiche vinden. Deze fiche kan u terugbezorgen aan de sociale dienst van het IPO. U wordt dan verder op de hoogte gehouden van de opvolging.

 

Indien u niet tevreden bent over de klachtenbehandeling, kunt u contact opnemen met de Jo-lijn. Voor meer informatie klik hier